Thông tin khách hàng

Phương thức thanh toán

  • Thanh toán khi nhận hàng

    Khách hàng nhận hàng và thanh toán cho đơn vị vận chuyển.

  • Chuyển khoản

Thông tin đơn hàng

HEBORA Mã đơn hàng 3pkUubpV Giá 1.380.000 VND
Tạm tính: 1.380.000 VND
Mã giảm giá:
Giảm:
Phí ship: 30.000
Tổng thanh toán: 1.380.000